July 23 @ 06:42
Loading Events
  • This event has passed.
Revival Night #3 - Huizen 1

Revival Nights

Tijdens de 21 dagen bidden en vasten periode komen we 3x bij elkaar op de dinsdagavond om 20.00 uur. Tijdens deze avonden is er ruimte voor aanbidding, gebed en geven we elkaar de ruimte om te delen over wat God doet in hun leven. Deze avonden zijn altijd ter bemoediging van de kerkfamilie als we deze periode van bidden en vasten samen meemaken.

Wil je mee doen aan deze 21 dagen bidden en vasten? Bereid je goed voor door deze pagina te bezoeken:

We created a bug tracker to request your feedback and tell us when something is wrong. We are looking forward to receive your feedback.

      Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.