Lees dit bericht in het English

10 dagen van bidden en vasten

Tussen 18 en 28 september zal Celebration Church Netherlands aanhaken bij honderden kerken over de hele wereld voor een periode van 10 dagen van bidden en vasten.

Laten we geloven dat God ons opnieuw zal bezoeken met opwekking en dat vele mensen Gods koninkrijk zullen vinden en binnengaan!

Wij geloven dat God gedurende deze periode elk juk en elke last die op gelovigen rust zal openbaren. Er is zoveel onderdrukking op volgelingen van Jezus, en Jesaja 58:6-7 roept ons op om de ketenen van goddeloosheid te verbreken, de jukken los te maken, de onderdrukten te bevrijden, ons brood te delen met de hongerigen, en zij die geen familie hebben binnen te brengen in Gods familie.

Het zal een periode van bekering zijn van hoe we, direct of indirect, verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van anderen, waarbij we met ons hele hart terug zullen keren naar de Heer. Wij geloven dat deze 10 dagen een katalysator zullen zijn voor opwekking en doorbraak in ons leven, onze gezinnen, onze kerkfamilie en ons land. God zal onze gebeden horen als we zijn rechtvaardige wegen volgen!

Waarom beginnen we op 18 september en eindigen we op 28 september?
18 september is Rosj Hasjana, het Bijbelse bazuinenfeest. Dit is een profetisch feest dat vooruitblikt op de komst van een koning. Wanneer Jezus terugkeert als de Koning der koningen en Heer der heren, zal de bazuin klinken en zal Rosj Hasjana vervuld worden. En daar mogen we naar uitkijken!

28 september is Jom Kipoer, de Bijbelse Verzoendag. Dit is een plechtige dag waarop de hogepriester de heiligste plaats van de tempel binnenging en offers bracht voor de verzoening van de zonden van de hele natie. Jezus is onze ultieme hogepriester, maar ook ons ​​offerlam dat werd geslacht voor de zonden van de hele mensheid. Jom Kipoer werd vervuld toen Jezus bijna 2000 jaar geleden aan dat kruis stierf.

Laten we geloven dat God ons opnieuw zal bezoeken met opwekking en dat vele mensen Gods koninkrijk zullen vinden en binnengaan!

Dus ga jij deelnemen aan het bidden en vasten? Zullen we samen terugkeren naar Gods rechtvaardige wegen?

10 Days of Prayer and Fasting 1


Waarom vast ik?

Als christenen groeien we naar de Heer toe als we ons afsluiten van het dagelijkse rumoer van de wereld en onze oren richten op de stem van de Vader. We sluiten ons af van de dagelijkse afleidingen door te doen zoals Jezus ons oproept om te doen in Lucas 9:23: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.”

Door dagelijks ons kruis op te nemen, leggen we de lasten van deze wereld neer die ons afleiden, en pakken we op wat God ons daadwerkelijk vraagt om te dragen. We volgen Hem waar Hij ons heen leidt. De keuze om je leven af te leggen en je kruis op te pakken in navolging van Jezus is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is zo gemakkelijk om je door van alles te laten afleiden in je dagelijks leven. Of het nu werk is of school, kinderen, stress, social media, je financiën, relatieproblemen, of andere onverwachte dilemma’s die de kop opsteken – het kan zo overweldigend worden en onze tijd en denken volledig in beslag nemen. Door al die afleiding kunnen we zo op de automatische piloot overschakelen in onze relatie met God. Maar het was nooit de bedoeling dat we een passieve, neutrale relatie met God zouden hebben.

Zo nu en dan kan het onze wandel met Christus enorm helpen om op de pauze knop van ons dagelijkse routines te drukken, en de refresh knop in te drukken in ons geestelijk leven. De beste manier om ons geestelijk leven en onze relatie met God te resetten en te refreshen is om speciaal daarvoor tijd te reserveren om gericht de Heer te zoeken door vasten en gebed. Vasten is niet een “weer-snel-in-vormkomen-voor-het-nieuwe-jaar” crashdieet;het is een essentiële geestelijke discipline, bedoeld om ons als gelovigen te helpen om gedurende een bepaalde tijd onze focus van iets af te halen (eten, social media, TV,etc.) en om onze tijd, aandacht en ons hart te richten op Jezus.

Door te vasten nemen we afstand van alle afleiding, zelfs onze dagelijkse behoeften zoals eten, om een diepere honger naar de Heer te krijgen. Een paar tekenen dat het misschien tijd is om te gaan vasten en bidden zijn: als je je onder een zware last bevindt, als je vast zit in een bepaald zondig patroon, als je door de vijand wordt onderdrukt, of als je gewoon geestelijke verfrissing nodig hebt. Vasten brengt vaak de gebroken staat van ons hart aan het licht. Het doel van vasten is niet om iets kwijt te raken, maar om iets te krijgen; een diepere, intiemere relatie met God.


Hoe vast ik?

Vasten kun je op verschillende manieren. De meest gebruikelijke manier van vasten is vasten van eten. Vasten van eten kan op verschillende manieren gedaan worden. Het eerste type is volledig vasten. Dit houdt in dat je over een langere periode niet eet en drinkt. Met volledig vasten is het van belang dat je eerst een huisarts raadpleegt voordat je daaraan begint, want het kan bepaalde ziekteverschijnselen veroorzaken of versterken. Watervasten is als iemand voor een periode alleen maar water drinkt, en geen eten of ander drinken tot zich neemt. Een gedeeltelijk vasten is als iemand afziet van het eten van bepaald soort eten. Vloeistof vasten is als je geen vast voedsel eet, en alleen vloeistoffen drinkt.

Vasten is niet beperkt tot alleen maar eten. Je kunt ook vasten door af te zien van TV, social media, extra uitgaven, muziek, of wat God je ook op je hart legt om voor een bepaalde tijd opzij te zetten.

Uiteindelijk is het belangrijk om de Heer te vragen welke manier van vasten jij zou moeten kiezen.

Gebedsdagboek

Check out more!

Dive deeper in the subject and rewatch the Bearing His Name series.

Lees dit bericht in het English


    Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.