Lees dit bericht in het English

Heart for the House

Beste kerkfamilie,

2019 is een jaar geweest waarin we Gods trouw keer op keer hebben mogen ervaren. Ook al was niet alles even makkelijk, toch hebben we vele doorbraken gezien in ons midden. We zijn teruggekeerd naar onze eerste liefde, Jezus; we hebben hem de ruimte gegeven om écht de Heer over ons leven en onze kerk te zijn; we zijn dieper in Gods woord gedoken; en we hebben ons gericht op het bouwen van gezonde families, zowel in onze gezinnen als in onze kerkfamilie.

God heeft onze honger beantwoord naar meer van hem door een bijzondere uitstorting van zijn aanwezigheid tijdens de Awakening Conferentie begin 2019, maar ook tijdens de zondagse samenkomsten. Het pad dat we zijn ingeslagen in 2019 is er één van heelheid en vrede (shalom) in ons leven, onze gezinnen en onze kerk. We hebben levens zien veranderen tot eer van God. Onze impact was niet alleen maar lokaal. We hebben op een geweldige manier kunnen investeren in zendingsprojecten in Zimbabwe, Turkije, Parijs en Israël.

We willen je uitdagen om samen de hand aan de ploeg te slaan nu het jaar tot een einde komt! Laten we samen nog één goede klap geven om het koninkrijk uit te breiden door middel van Thousand Hills, zowel lokaal als wereldwijd.

Ieder jaar heb je de kans om deel te nemen aan een bijzondere actie genaamd Heart for the House. Via Heart for the House investeren we in strategische lokale projecten, maar ook in zendingsprojecten die ons ertoe in staat stellen steeds meer mensen te bereiken met het evangelie van het koninkrijk.

Als Thousand Hills jouw thuiskerk is, dan is de beste manier om financieel een verschil te maken om je tienden apart te zetten, de eerste 10% van je inkomen, en het terug te geven aan de Heer via de lokale kerk. Daarmee kunnen we samen onze lokale bedieningen goed ondersteunen en jou en je familie dienen. We zijn ontzettend dankbaar voor de vele families die op die manier trouw financieel zaaien in Gods huis!

Buiten je vaste giften om kun je een stap in geloof zetten door mee te doen aan de Heart for the House actie. We willen via Heart for the House God bedanken voor wat hij voor eenieder persoonlijk, voor onze gezinnen en voor onze hele kerk heeft gedaan. Maar we willen op die manier ook vooruitzien naar de geweldige dingen die Hij nog voor ons in petto heeft!

Onze trustees hebben besloten dat 50% van de inkomsten van Heart for the House in 2019 lokaal zal worden geïnvesteerd. In Hilversum bijvoorbeeld in de verbouwing van de keuken en onze toekomstige jeugdruimte. In Huizen willen we graag ook investeren in het nieuw gestarte jeugdwerk en in het kinderwerk.

De overige 50% zal gaan naar onze zendingsprojecten in Zimbabwe, Israël en Parijs, en naar de zendelingen die we maandelijks ondersteunen. We zouden ze graag willen zegenen met onze decemberactie!

Mag ik je uitdagen de Heer te vragen hoe jij deze december deel kunt nemen aan de Heart for the House-actie om daarmee “Dank u, Heer!” te zeggen?

Moge God jou en je familie zegenen gedurende de feestdagen!

Namens het gehele Interim Team van Thousand Hills, de diakenen en de trustees

Ps Sebastiaan & Eva van Wessem

Contribute

Purpose
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €100,00

Lees dit bericht in het English


Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.