Heart for the House 2023

Bovenop onze tienden, investeert onze kerkfamilie jaarlijks in een aantal projecten die de Heer op het hart van de kerk en het leiderschap heeft gelegd.

We noemen dit de Heart for the House campagne. Projecten kunnen variëren van missions/zending en projecten in en rond het gebouw. Drie keer per jaar, in lijn met de bijbelse kalender, brengen we deze projecten onder de aandacht: in het voorjaar rond het Pesach feest en Het feest van ongezuurde broden (Pasen) en Shavuot (Wekenfeest / Pinksteren), en in het najaar met Sukkot (Loofhutten feest).

God spreekt over deze feesten in Deuteronomium 16:16 en zegt tegen Zijn volk:  ‘Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de HEERE verschijnen’. (HSV).

Wil jij aan de Heer vragen hoeveel Hij wil dat je brengt voor deze projecten in 2023? Je kan geven door het formulier aan de rechterkant en ‘Heart for the House’ te selecteren.

Als je op maandelijkse basis wilt geven, kan je dat aanzetten via jouw eigen internetbankieren en het geld overmaken naar:

Celebration Church Netherlands
IBAN: NL96ABNA0467776482
Description: Heart for the House Kerst 2023

Contribute

Geefdoelen

Dit jaar willen we drie doelen ondersteunen met ons kerstoffer. Hier is een kort overzicht van deze doelen.

Hilversum

Investeren in eigen locatie

We willen graag de buitenplaats een metamorfose geven om deze meer uitnodigender en groener te maken. Bovenal willen we de buitenplaats graag weer een veilige en leuke plek maken voor alle kinderen van onze kerkfamilie en bezoekers. Zodat zij kunnen spelen en plezier kunnen hebben

Investering in de ander

We willen graag een samenwerking starten met De Schuilplaats. Een professionele, pastorale organisatie. Zodat wij op deze manier de zorg voor onze kerkfamilie kunnen versterken.

Huizen

Investeren in eigen locatie

We willen graag een gezellige zithoek creëren zodat dit het koffie drinken na de kerkdienst prettiger maakt voor iedereen.

Investering in de ander

We hebben in het afgelopen jaar al een aantal hulpvragen kunnen beantwoorden met het diaconie budget. Dit vullen we graag weer aan zodat we in het nieuwe jaar nieuwe hulpvragen kunnen beantwoorden.

Gift aan interkerkelijke samenwerkverband Huizen Ontmoet Interkerkelijk.

Investering in zending

Dit jaar willen we onze vrijgevigheid delen met Tikkun Global in Jeruzalem. De naam Tikkun betekent ‘Herstel’ in het Hebreeuws. Met de huidige situatie in Israël vonden we het een juiste stap om hun bediening te ondersteunen en al hun betrokken werk wat ze daar doen. Hier is een video die hun visie goed uitlegt.

We created a bug tracker to request your feedback and tell us when something is wrong. We are looking forward to receive your feedback.

      Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.