Kledingbank update

Kledingbank update

Kledingbank update 1080 1080 Celebration Church Netherlands

Kledingbank update

De komende maanden zullen Carla Eichhorn en Reta Visser stoppen met het leidinggeven aan de Kledingbank. We zijn dankbaar dat ze vorig jaar in deze rol zijn gestapt en met zoveel passie en energie hebben gediend.

Carla en Reta hebben echter allebei het gevoel dat hun tijd erop zit. Zij zullen de Kledingbank leiden tot onze opening op 3 oktober.

De Kledingbank neemt vanaf dan voor onbepaalde tijd een pauze. We geloven dat we deze belangrijke bediening terug moeten geven aan de Heer, en hem de kans moeten geven om te bewegen en de juiste nieuwe persoon of echtpaar op te laten staan die het leiderschap op zich zal nemen. Het is tenslotte zijn werk, niet ons werk. Het is ons verlangen dat deze belangrijke bediening zal blijven bloeien en tot zegen zal blijven voor veel mensen in nood in onze gemeenschap, vooral in economisch onzekere tijden als deze.

We willen je dan ook vragen om de Heer de komende maanden te zoeken zodat we de juiste leider zullen vinden. Als je je geroepen voelt om deze bediening te leiden of als je meer wilt weten, komen we graag met je in contact. Jo Dewan, een van onze diakenen, wil daar graag met je over in gesprek. Haar nummer is 06-250 303 40. Haar e-mail is jyoti_dewan@live.nl

De leider die we zoeken, heeft de volgende kenmerken:

·         Sociale vaardigheden: je weet mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen.

·         Organisatievaardigheden.

·         De juiste motivatie: dit is het belangrijkste kenmerk dat we in een persoon zoeken. We zoeken een leider die van God houdt en van zijn medemens, en die de Heer en de visie van onze kerkfamilie goed zal vertegenwoordigen.

Bedankt voor het meebidden!

We created a bug tracker to request your feedback and tell us when something is wrong. We are looking forward to receive your feedback.

      Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.