Celebration Corona Update NL

Celebration Corona Update NL

Celebration Corona Update NL 1080 1080 Celebration Church Netherlands

Corona update December 2021

Als kerk willen we zelf verantwoordelijkheid nemen aangaande wat wel en niet kan in onze gebouwen en tijdens onze samenkomsten om risico’s op besmetting met COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. We baseren ons hierbij op adviezen van de regering, het RIVM en relevante wetenschappelijke artikelen.

Samenkomsten in Hilversum komende weken gaan door als gepland

Zoals jullie weten neemt de leiding van Celebration Church de ontwikkelingen rondom COVID serieus. Omdat de Bijbel ons oproept om fysiek bij elkaar te komen (Heb.10:25), is ons beleid sinds de eerste lockdown altijd geweest om de deuren van onze locatie in Hilversum open te houden. We zien geen noodzaak om dit beleid te wijzigen, ondanks deze nieuwe strikte lockdown.

We zijn van mening dat fysieke samenkomsten essentieel zijn voor ons menselijk welzijn, vooral in tijden als deze. We moeten momenten samen hebben als Gods volk om hem te ontmoeten en elkaar te bemoedigen. De voorwaarden van deze nieuwe lockdown staan ​​ons daarbij niet in de weg.

Naast het samenkomen om te aanbidden en te luisteren naar Gods woord, vinden we dat we tijd moeten nemen om te bidden voor onze autoriteiten (vgl. 1Tim.2:2), voor het gezondheidszorgsysteem dat onder druk staat, en voor kleine en middelgrote bedrijven, die hard worden getroffen door de lockdown.

Uiteraard blijven wij als kerkleiding de luchtkwaliteit in de zaal monitoren om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. En we willen je eraan herinneren om thuis te blijven als je COVID-gerelateerde symptomen hebt. Verder raden wij je aan om in ons gebouw voldoende afstand te houden van mensen buiten je huishouden.

We bidden dat je, ondanks alle nieuwe regels, een mooie kerst zult hebben. Houd je ogen gericht op Jezus, de “reason for the season”! En tot snel tijdens onze kerstavonddiensten of tijdens de reguliere zondagsdiensten!

In Huizen gaat de (gezins)dienst van 19 december door. Daarna zullen de deuren daar tijdelijk dichtblijven.

Hieronder kan je de belangrijkste ontwikkelingen vinden als het gaat om de zondagdiensten in lijn met de landelijke corona richtlijnen. Het leiderschap zal de landelijke ontwikkelingen goed in de gaten houden en daarop handelen indien nodig.

Vanaf 14 november zijn dit de afspraken die we binnen het leidersteam van de locatie Hilversum hebben gemaakt:


Registratie

We doen geen registratie van bezoekers. Mochten de aantallen besmettingen toch zodanig oplopen dat we dit noodzakelijk achten, dan kun je dit vooraf online doen, maar ook aan de zaal.


Diensten

Wij zullen geen QR-code checks doen om iedereens keuze te respecteren, maar vragen om een stukje verantwoordelijkheid van een ieder om thuis te blijven als je klachten hebt. Goede ventilatie is essentieel. We monitoren de luchtkwaliteit met een CO2 meter en zorgen dat deuren / ramen (gedeeltelijk) open staan om de luchtkwaliteit goed te houden. Dat betekent: draag een warme trui en jas!


Plaatsering

Bezoekers worden naar een plek verwezen door het welkomstteam. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met ruimte tussen de huishoudens.


Mondkapjes

Mondkapjes zijn niet verplicht. Je bent welkom om er eentje mee te nemen en te dragen. We zullen ze ook beschikbaar stellen voor een ieder die dat wil. Handgel is beschikbaar bij de ingangen. Er wordt geadviseerd om je handen daarmee te ontsmetten bij binnenkomst.

Voor de cKids blijven we dezelfde richtlijnen hanteren.

 • Mini’s (0 t/m 4) gaan tijdens de hele dienst naar room 1.
  Heroes (5 t/m 12) gaan tijdens de hele dienst naar room 2 voor hun eigen programma.

Als je kind verkouden of ziekig is, dan kunnen wij niet voor opvang zorgen. Blijf dan thuis. Wij voelen ons daar niet comfortabel bij tijdens deze pandemie.

De cKids leiders zien er naar uit om jouw kinderen te ontvangen en ze vol enthousiasme te leren over het Evangelie van het Koninkrijk!

Om ervoor te zorgen dat we allemaal onze verantwoordelijk nemen als het gaat om gezondheid, willen we je vragen om je aan deze richtlijnen te blijven houden.

 • Ga voor vertrek naar het toilet en was je handen
 • Kom niet te vroeg en verlaat de ruimte direct na de dienst – zo voorkomen we opstoppingen en kan de ruimte schoongemaakt worden
 • Betreed de kerk via de hoofdingang – de klapdeuren laten wij open
 • Meld je bij het Hospitality Team – zij wijzen je een plaats toe
 • Houd al je persoonlijke bezittingen bij je – ivm de looproute kom je niet terug bij de hoofdingang
 • Woon één dienst bij – voor Serve Team leden maken we een uitzondering
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Wij adviseren je een mondkapje te dragen wanneer de 1,5-meter niet gewaarborgd kan zijn.
 • Heb je ziekteverschijnselen? Blijf alsjeblieft thuis, bekijk onze livestream en laat het ons weten zodat we weten hoe we voor je kunnen bidden.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over deze update. Voel je vrij om vragen te stellen door een e-mail te sturen naar info@celebrationchurch.nl, app (06-51021665) of bel (035-6284310). We zijn er voor jou!

We created a bug tracker to request your feedback and tell us when something is wrong. We are looking forward to receive your feedback.

   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.