The Table

Beste vriend, vriendin,

We zijn zo blij dat je de beslissing hebt gemaakt om deze stap te zetten samen met vele anderen in onze gemeente. Deze “The Table” handleiding is bedoeld om jou te helpen de sabbat deel uit te laten maken van je week op de wijze waarop God het bedoeld heeft.

Eind 2018 begon ons gezin de sabbat te vieren. Dit heeft ons gezin veel zegen en rust gebracht. De avond van de sabbat (de vrijdagavond) is nu de avond van de week waar ons gezin het meest naar uitkijkt.

De traditie van de sabbat voert helemaal terug op Genesis 1: God werkte zes dagen en daarna rustte hij. De sabbat werd door God ingesteld lang voordat de wetten van het Oude Testament van kracht werden. We zien Jezus deze traditie in het Nieuwe Testament voortzetten, omdat hij zegt dat hij de Heer van de sabbat is, wat betekent dat hij heerst en regeert over deze heilige dag. Alleen hij heeft de autoriteit om deze te veranderen.

De Bijbel laat zelfs zien dat we de sabbat aan de andere kant van de eeuwigheid zullen vieren:

“En het zal geschieden
dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat
alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht.”
-Jesaja 66:23 HSV

We hopen dat je samen met je gezin dit een kans zult geven. Zoals met alles wat nieuw is kan het in het begin wat ongemakkelijk aanvoelen. Maar geef het gewoon wat tijd en kijk wat de impact is op je leven en je gezin. Ons gezin heeft echt veel zegen hierdoor mogen ervaren en we geloven dat het ook jou zal zegenen.

In deze “The Table” handleiding zul je een duidelijke uitleg vinden van hoe je het sabbatsdiner kunt invullen. We bidden met jouw gezin mee dat de sabbat als rustdag een heel betekenisvol moment in de week mag worden in je gezin of je vriendenkring.

Sjabbat Sjaloom! (= vrede op de Sabbat!)

Sebastiaan & Eva van Wessem
Lead Pastors Thousand Hills International Church

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.