DAG 04 | Vreugde

DAG 04 | Vreugde

DAG 04 | Vreugde 2000 2000 Celebration Church Netherlands

Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. (Neh.8:10)

Jelle Kaspersma | Prayer Team Celebration Church Huizen

In de eerste levensjaren heeft een kind vooral behoefte aan liefdevolle relaties. Het gezicht van een kind licht op als het zijn ouders ziet met uitgestrekte armen. Door een liefdevolle opvoeding ontwikkeld een kind een vreugdecentrum in de rechter prefrontale cortex van de hersenen. We leven in een wereld waar velen rondlopen met een slecht ontwikkeld of beschadigd vreugdecentrum. Gevolgen zijn vaak angst en argwaan en erger.

Maar God herstelt en vernieuwt wanneer we ons overgeven, we worden opnieuw geboren. Wanneer we vervolgens gevuld worden met de Heilige Geest ontwikkelt zich ook de vrucht van de Geest. Onderdeel van de vrucht is vreugde.
 
Welke vreugde?
Toen Jezus werd gedoopt, klonk uit de hemel een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde”. (Matt.3:17) Deze vreugde deelt Jezus later met zijn discipelen: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn”. (Joh.15:9-11). Met de Heilige Geest is deze vreugde voor ons allemaal beschikbaar. Paulus schrijft over deze vreugde aan de gemeente in Fillipi: “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd”. (Fil.4:4). Terwijl hij in de gevangenis zit!

“De vrucht van de Geest is liefde, VREUGDE en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”. (Gal.5:22-23).

Vreugde? God doet het!
“U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. Heer mijn God, U wil ik eeuwig loven”. (Psalm 30:12-13)
Teksten NBV

RESOURCES

WORSHIP
🎶 Brandon Lake – We Praise You

BIBLEPROJECT

🎥 Joy 
📕 Study at home Joy

Please tell us what is wrong

      Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.