DAG 9 | Wereldwijde Zending

DAG 9 | Wereldwijde Zending

DAG 9 | Wereldwijde Zending 2000 2000 Celebration Church Netherlands

 Erika Molenaar | Zendeling Thailand

Ik was ergens in een kerkdienst en we waren prachtig aan het zingen: “vervul mij, vervul mij”. Heerlijk warm en comfortabel stonden we daar te zingen, maar mijn hart voelde verre van comfortabel. Er kwam zo’n intens verdriet in mij op. Wij staan hier lekker te zingen maar buiten is er een wereld die aan het sterven is! Een wereld die smacht naar echte liefde, oprechte bewogenheid en redding! God schudde mij hier wakker door Zijn hart te delen en mij te attenderen op de wereld die Hij zo liefhad. Zoveel, dat Hij zijn leven gegeven heeft, om de wereld te redden. Maar hoe kunnen we een verschil maken in de wereld, dat ook zij die oprechte liefde, oprechte bewogenheid en redding van God kunnen ontvangen? Ik geloof dat dit gebeurt als wij gaan staan in onze redding en achter God aangaan. Ons eigen denken opzijzetten en Gods opdracht volgen die voor ons klaar ligt.

Geloof is voor mij geloven dat God er echt is en dat Hij de waarheid spreekt. En dat ik mijn denken daarop aanpas. Ik wil niet meer leven vanuit wat logisch is, maar vanuit wat God mij opdraagt om te doen. Om ook op die manier een zegen te zijn voor de ander. De strijd tussen mijn mens zijn en mijn nieuwe, geestelijke leven kan ik aan door Gods waarheid te geloven. Hij breekt de leugens die ik geloof af en maakt mij volledig vrij! Door Hem heb ik ook de kracht om niet meer dingen te doen die ik eigenlijk niet zou moeten doen maar juist dingen te doen die Hij van mij vraagt.

Jakobus 1:27 zegt: Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun nood en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Onze redding is wat God voor ons heeft gedaan. Zuivere, integere godsdienst is wat Hij als antwoord van ons verwacht. God maakt ons overduidelijk dat Hij wil dat we – Zijn hart vertolkend – zorg dragen voor de wezen en weduwen. En onszelf onbesmet van de wereld bewaren.

Johannes de Doper bereidde de weg voor Jezus, met zijn oproep tot bekering. Als mensen op zijn boodschap reageerden en hem vroegen wat ze moesten doen, dan antwoordde hij: Wie een dubbel stel klederen heeft geef aan wie geen kleren heeft, en wie genoeg te eten heeft deel dat met wie niet heeft. Lukas 3:11-12. Dat is de praktische uitwerking van bekering.

Als wij tijd nemen voor Hem, vertrouwd raken me Zijn stem en hart voor de wereld. Dan kan Zijn Geest ons zachte ingevingen geven, ons bewust maken van de mensen om ons heen. Het gebeurt zo makkelijk dat we die ingevingen gemakkelijk weg beredeneren, maar als we in liefde en vertrouwen gehoorzamen: dan kunnen er wonderen gebeuren!

Gedreven zijn door de liefde die ons is gegeven, die we ervaren door die gehoorzaamheid, kunnen we de wereld ingaan en uitreiken naar de nood in deze wereld. God spreekt ook deze prachtige belofte over jou uit in Jesaja 58! Ga die vandaag eens lezen en laat Hem je hart vervullen.

WORSHIP
🎶
Hosanna – Hillsong Worship

BIBLEPROJECT
🎥 Martus: Witness
📕 Study at home Witness

Please tell us what is wrong

      Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.