DAG 02 | Hartsgesteldheid

DAG 02 | Hartsgesteldheid

DAG 02 | Hartsgesteldheid 2000 2000 Celebration Church Netherlands

Peter Huth | Deacon Celebration Church Netherlands 

Lezen : 1 Samuël 16:1-13 HSV

De Heer had tegen Samuël gezegd dat hij één van de zonen van Isaï tot koning moest zalven. Als eerste werd de oudste zoon (Eliab) aan Samuël gepresenteerd. Dit moet wel de nieuwe koning zijn, dacht Samuël. Eliab zag er namelijk indrukwekkend en sterk uit. Maar toch krijgt Samuël niet de opdracht hem tot koning te zalven. De reden die de Heer daarvoor aanvoert is dat Hij niet kijkt naar het uiterlijk, maar dat Hij het hart aanziet. Wij mensen kijken te vaak wat voor ogen is en niet naar de innerlijke beweegredenen en motivaties. Isaï laat zeven zonen aan Samuël voorbij gaan, maar de toekomstige koning zit er niet bij. Uiteindelijk blijkt dat er nog één zoon (David) over is, maar die weidt de schapen. Deze David kan toch niet de nieuwe koning zijn? Isaï heeft David zelfs niet uitgenodigd… Toch zegt de Heer “Deze is het” en Samuël zalft David vervolgens “te midden van zijn broeders”. Doen deze woorden ons niet denken aan de doop van de Ware David? Nadat Jezus was gedoopt, klonk immers de stem uit de hemel die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie ik mijn welbehagen heb.” Jezus, de enige Mens die op aarde heeft geleefd waar onze Hemelse Vader altijd met vreugde en blijdschap naar kon kijken. En juist Jezus heeft zijn leven gegeven om ons vergeving, redding, hoop en bevrijding te geven. Zijn Naam zij geloofd en geprezen! 


Bid dit vandaag.
 Vader dank u dat U het hart aanziet. U kijkt tot in de kern van mijn bestaan, mijn beweegredenen en mijn motivaties. In Uw aanwezigheid zet ik mijn masker af. U weet dat mijn hart niet altijd de juiste gesteldheid heeft. En toch, en toch houdt U van mij. Dank U, Vader voor Uw liefde, genade en geduld met mij. Het is vandaag mijn gebed dat mijn hart tijdens deze tijd van vasten op U is gericht en op U alleen. In Jezus naam, amen. 

RESOURCES

WORSHIP
🎶 Matt Redman ft. Tasha Cobbs Leonard – Gracefully Broken

BIBLEPROJECT

🎥The Story of Job
📕Study at home The book of Job

Please tell us what is wrong

      Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.