DAG 15 | Redding van dierbaren

DAG 15 | Redding van dierbaren

DAG 15 | Redding van dierbaren 2000 2000 Celebration Church Netherlands


In Openbaringen 8:3-4 kunnen we lezen dat onze gebeden zo waardevol zijn dat ze in de hemel worden bewaard. Soms kunnen we ontmoedigd worden wanneer het antwoord op onze gebeden niet lijkt te komen. Zeker als het gaat om de redding van dierbaren. We gunnen onze dierbaren dezelfde vreugde en troost die wij ervaren wanneer we in Jezus zijn. Corrie ten Boom schreef in haar boek ‘Vertrouw op God’ dat hoe ontmoedigd wij ook mogen zijn wanneer onze gebeden niet verhoord worden, God laat ons nooit in de steek. Vervolgens noemt zij voorbeelden van hoe antwoord op haar gebeden vijfentwintig jaar later, vijfenveertig jaar later en soms zelfs zestig jaar later kwam. Wees bemoedigd om voor je dierbaren te blijven bidden en weet dat je gebed als wierook voor Gods aangezicht mag opstijgen.

Heer Jezus ik dank U dat U onze Redder en Verlosser bent. Dankuwel dat ik in U troost en vreugde heb gevonden. Ik bid dat [noem de namen van je geliefden] U ook mogen leren kennen als hun Redder. Wilt U hun harten aanraken en hun ogen openen zodat ze Uw schoonheid mogen zien? Help mij om niet ontmoedigd te raken wanneer ik het antwoord op mijn gebeden nog niet zie en help mij hen in mijn gebeden te blijven houden. Heer ik bid dat U alle obstakels verbreekt die hun tegenhouden om Uw liefde en schoonheid te zien. In Jezus’ naam. Amen.

RESOURCES
Je kan een nieuwe gids voor vasten en voor cKids downloaden op de website!
You can find a new fasting and cKids guide for download on the website!

WORSHIP
🎶 O, come to the altar – Elevation Worship

BIBLEPROJECT

🎥Image of God
📕Study at home Image of God

Please tell us what is wrong

      Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.